Lukas 17: 11-19

23/06/2022
17 Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. 18 Indien nu…

Psalm 119: 19 en 63

23/06/2022
19 Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet. 63 Ik ben een gezel van allen, die U vrezen, en van hen, die Uw bevelen…