Op Gods akker.

17/01/2023
1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. 2 Ik heb u met melk gevoed, en…
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij. 2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. 3 Gij…
4 Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. 5 Toen vreesden de…
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Lukas 2:41-52

15/11/2022
41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van pascha. 42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar…

De pottenbakker

19/10/2021
1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende: 2 Maak u op, en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal Ik u Mijn…