1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, 2 Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij…