Zacharia 14: 5B
06/10/2021

Zacharia 14: 5B

Voorganger:
Passage: Zacharia 14: 5B

5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!

Geef een reactie