Winteravondlezing: Komen tot Christus
04/11/2021

Winteravondlezing: Komen tot Christus

Voorganger:
Passage: Jesaja 55: 1 en Johannes 7: 37
Plaats:

Datum Winteravondlezing: 20-1-1991

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.

Laat een reactie achter