Stefanus onder een geopende hemel
23/09/2021

Stefanus onder een geopende hemel

Voorganger:
Passage: Handelingen 7:55-56
Dienstsoort:

55 Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.
56 En hij zeide: Ziet, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.

Geef een reactie