Simeon & Levi
28/11/2023

Simeon & Levi

Voorganger:
Passage: Genesis 48:5-7

5 Simeon en Levi zijn gebroeders; hun handelingen zijn werktuigen van geweld.
6 Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad, mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering; want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt.

Geef een reactie