Serie over Elia deel 3/29
10/08/2022

Serie over Elia deel 3/29

Voorganger:
Serie:
Passage: 1 Koningen 17:7-1a

7 En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.

Elía bij de weduwe te Zarfath
8 Toen geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:
9 Maak u op, ga heen bnaar Zarfath, dat bij Sidon is, en woon aldaar; zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhoude. b Luk. 4:25, 26. verwijsteksten
10 Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfath; als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende;

Onderwerpen:

Laat een reactie achter