Psalm 68 vers 5 t/m 7
28/08/2023

Psalm 68 vers 5 t/m 7

Voorganger:
Serie:
Passage: Psalm 68:5-7

5 Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam, hoogt de wegen voor Dien Die in de vlakke velden rijdt, omdat Zijn Naam is HEERE; en springt op van vreugde voor Zijn aangezicht.
6 Hij is een Vader der wezen en een Rechter der weduwen; God, in de woonstede Zijner heiligheid.
7 Een God Die de eenzamen zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn; maar de afvalligen wonen in het dorre.God!

Geef een reactie