Psalm 68 vers 16 & 17
31/08/2023

Psalm 68 vers 16 & 17

Voorganger:
Serie:
Passage: Psalm 68:16-17

16 De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg.
17 Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn woning; ook zal er de HEERE wonen in eeuwigheid.

Geef een reactie