N.B.G. Artikel 17
22/02/2023

N.B.G. Artikel 17

Voorganger:
Passage: Genesis 3

17 Van de wederoprichtig des gevallen mensen
Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen, en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw, om den kop der slang te vermorzelen, en hem gelukzalig te maken.

Onderwerpen:

Geef een reactie