Mattheus 27: 45 en 46
21/05/2024

Mattheus 27: 45 en 46

Voorganger:
Passage: Mattheus 27: 45 en 46

45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!