Mattheus 1: 20
06/04/2022

Mattheus 1: 20

Voorganger:
Passage: Mattheus 1: 20

20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;

Geef een reactie