Matheus 26: 31-32
16/11/2023

Matheus 26: 31-32

Voorganger:
Passage: Matheus 26

31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geƫrgerd worden in dezen nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.
32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.

Geef een reactie