Lukas 19: 9 en 10
12/10/2023

Lukas 19: 9 en 10

Voorganger:
Passage: Lukas 19: 9 en 10

9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.

Geef een reactie