Leven uit de Levende wijnstok
28/09/2021

Leven uit de Levende wijnstok

Voorganger:
Passage: Johannes 15: 6-8
Dienstsoort:

6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

Onderwerpen:

Geef een reactie