Job 9 van 12
22/04/2022

Job 9 van 12

Voorganger:
Serie:
Passage: Job 42:1-6
Dienstsoort:

1 TOEN antwoordde Job den HEERE en zeide:
2 Ik weet dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.
3 Wie is hij, zegt Gij, die den raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond, dingen die voor mij te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist.
4 Hoor toch, en ik zal spreken; ik zal U vragen, en onderricht Gij mij.
5 Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog.
6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw, in stof en as.

Onderwerpen:

Geef een reactie