Jezus stilt de storm
17/11/2022

Jezus stilt de storm

Voorganger:
Passage: Markus 4:38-39

38 En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet dat wij vergaan?
39 En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte.

Onderwerpen:

Geef een reactie