Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 28 tot 29
12/01/2024

Bijbelstudie: Hebreeën 11 vers 28 tot 29

Voorganger:
Passage: Hebreeën 11:28-29

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.
28 Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.
29 Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge; hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende, zijn verdronken.

Geef een reactie