Jacob zegent zijn zonen-Ruben
29/05/2021

Jacob zegent zijn zonen-Ruben

Voorganger:
Passage: Genesis 49: 3 en 4
Dienstsoort:

3 Ruben! gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte!
4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen!

Geef een reactie