Jacob zegent zijn zonen-Levi
03/06/2021

Jacob zegent zijn zonen-Levi

Voorganger:
Passage: Genesis 49: 5-7
Dienstsoort:

5 Simeon en Levi zijn gebroeders! hun handelingen zijn werktuigen van geweld!
6 Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad; mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering! want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt.
7 Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig; en hun verbolgenheid, want zij is hard! ik zal hen verdelen onder Jakob, en zal hen verstrooien onder Israƫl.

Geef een reactie