Hoe de Heilige Geest de door Hem gestichte gemeente tot ontplooiing bracht
05/05/2022

Hoe de Heilige Geest de door Hem gestichte gemeente tot ontplooiing bracht

Voorganger:
Passage: Handelingen 2:42-47
Dienstsoort:

42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
44 En allen die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen.
45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.
46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten,
47 En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die zalig werden.

Onderwerpen:

Geef een reactie