Het Koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad.
10/02/2023

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad.

Voorganger:
Passage: Matheus 13: 31 en 32

31 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid;
32 Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.

Geef een reactie