Het andere deel viel op steenachtige plaatsen
15/11/2022

Het andere deel viel op steenachtige plaatsen

Voorganger:
Passage: Mattheüs 13:5-6, Mattheüs 13:20-21

5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had;
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord.
20 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt;
21 Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.

Onderwerpen:

Geef een reactie