Genesis 49 vers 8 en 9
23/01/2024

Genesis 49 vers 8 en 9

Voorganger:
Passage: Genesis 49:8-9

8 Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.
9 Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?

Geef een reactie