Genesis 49 vers 3 & 4
18/01/2024

Genesis 49 vers 3 & 4

Voorganger:
Passage: Genesis 49:3-4

3 Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte.
4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen.

Geef een reactie