Filippenzen 1 vers 12-14
03/11/2022

Filippenzen 1 vers 12-14

Voorganger:
Passage: Filippenzen 1:12-14

12 En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des Evangelies gekomen is;
13 Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen,
14 En dat het meerderdeel der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken.

Onderwerpen:

Geef een reactie