Ezechiël 36:26-27 en 32a
14/11/2022

Ezechiël 36:26-27 en 32a

Voorganger:
Passage: Ezechiël 36:26-27, Ezechiël 36:32a

Ezechiël 36
27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen.
28 En gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
32a Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE

Geef een reactie