Elia en de knapen van Bethel
07/11/2022

Elia en de knapen van Bethel

Voorganger:
Passage: 2 koningen 2:23-25
Plaats:

23 En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op.
24 En hij keerde zich achterom, en hij zag hen en vloekte hen in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.
25 En hij ging vandaar naar den berg Karmel; en vandaar keerde hij weder naar SamarĂ­a.

Onderwerpen:

Geef een reactie