Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 9 26/33
03/08/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 9 26/33

Voorganger:
Passage: Romeinen 8:31-
Plaats:

Van de volharding der heiligen
9
Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid, en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelven verzekerd zijn, en zij zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der Kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven.

Onderwerpen:

Geef een reactie