Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 6 23/33
02/08/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 6 23/33

Voorganger:
Passage: Matthheus 12:22-32; Hebreeë 6:4-6
Dienstsoort:

Van de volharding der heiligen
6
Want God, Die rijk is in barmhartigheid, neemt, naar het onveranderlijk voornemen der verkiezing, den Heiligen Geest van de Zijnen, ook zelfs in hun droevig vallen, niet geheel weg, en laat hen zó ver niet vervallen, dat zij van de genade der aanneming en van den staat der rechtvaardigmaking uitvallen, of dat zij zondigen ten dode, of tegen den Heiligen Geest, en, van Hem geheel verlaten zijnde, zichzelven in het eeuwige verderf storten.

Onderwerpen:

Geef een reactie