Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 5 22/33
01/08/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 5 22/33

Voorganger:
Passage: Psalm 32
Plaats:

Van de volharding der heiligen
5
Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven den Heiligen Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun consciƫntie, en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade; totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op den weg wederkeren, het Vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt.

Onderwerpen:

Laat een reactie achter