Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 2 19/33
29/07/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 2 19/33

Voorganger:
Passage: Romeinen 7:13-
Plaats:

Van de volharding der heiligen
2
Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot den gekruisigden Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door den Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.

Onderwerpen:

Geef een reactie