Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 14 31/33
08/08/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 14 31/33

Voorganger:
Passage: Romeinen 10
Plaats:

Van de volharding der heiligen
14
Gelijk het God nu beliefd heeft dit Zijn werk der genade door de prediking des Evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt Hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der heilige sacramenten.

Onderwerpen:

Geef een reactie