Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 12 29/33
05/08/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 12 29/33

Voorganger:
Passage: 1 Joannes 3:1-17
Dienstsoort:

Van de volharding der heiligen
12
Doch zo ver is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hovaardig en vleselijk-zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vreze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God; en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken; gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.

Onderwerpen:

Geef een reactie