Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 11 28/33
04/08/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 11 28/33

Voorganger:
Passage: 2 Korinthe 1:3-7; 1 Korinthe 10:9-13
Dienstsoort:

Van de volharding der heiligen
11
Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleses strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst (1 Kor. 10:13); en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door den Heiligen Geest wederom op.

Onderwerpen:

Geef een reactie