Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 1 18/33
28/07/2022

Dordtse leerregels hfdst 5 paragraaf 1 18/33

Voorganger:
Passage: Romeinen 6
Dienstsoort:

Van de volharding der heiligen
1
Die God naar Zijn voornemen tot de gemeenschap van Zijn Zoon, onzen Heere Jezus Christus, roept, en door den Heiligen Geest wederbaart, die verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch Hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde.

Onderwerpen:

Geef een reactie