De wandel in de hemelen
11/10/2021

De wandel in de hemelen

Voorganger:
Passage: Filippenzen 3: 20 en 21
Dienstsoort:

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Onderwerpen:

Geef een reactie