De stichting van de gemeente door de prediking van Het Woord
05/05/2022

De stichting van de gemeente door de prediking van Het Woord

Voorganger:
Passage: Handelingen 2:37-39
Plaats:

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.

Onderwerpen:

Geef een reactie