De roeping tot het ambt
08/11/2022

De roeping tot het ambt

Voorganger:
Passage: 1 Samuel 3:10, Handelingen 2:4a
Dienstsoort:

1 Samuël 3
10 Toen kwam de HEERE en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuël, Samuël. En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.
Handelingen 2
4a En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest

Onderwerpen:

Geef een reactie