De pinkstergemeente in haar volharding.
21/11/2023

De pinkstergemeente in haar volharding.

Passage: Handelingen 2: 41-42

41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

Geef een reactie