De leermeester van het gebed
24/09/2021

De leermeester van het gebed

Voorganger:
Passage: Romeinen 8:26-27
Plaats:

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Geef een reactie