De kracht van het gebed
30/01/2021

De kracht van het gebed

Predikant:
Passage: Jacobus 5: 1-15
Plaats:

Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge.

14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren.

15 En het gebed des geloofs zal den zieke behouden

Kerken:

Geef een antwoord