De kindermoord
17/11/2022

De kindermoord

Voorganger:
Passage: Mattheus 2:16-18

16 Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
17 Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende:
18 Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn.

Onderwerpen:

Geef een reactie