De Heere stuurt een honger in het land.
28/06/2023

De Heere stuurt een honger in het land.

Voorganger:
Serie:
Passage: Amos 8:11-12
Plaats:

11 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN.
12 En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.

Geef een reactie