De Heere bewaard Zijn kerk.
24/09/2021

De Heere bewaard Zijn kerk.

Voorganger:
Passage: Psalm 102: 14 en 15
Plaats:

14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.
15 Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis.

Geef een reactie