De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den hemel.
25/07/2023

De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den hemel.

Passage: Lukas 2:7, 1 Korinthe 15:47

Lukas 2:7
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

1 Korinthe 15:47
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den hemel.

Geef een reactie