De almacht van de lijdende Christus 3/3
16/04/2022

De almacht van de lijdende Christus 3/3

Voorganger:
Passage: Johannes 18: 8 en 9

8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.
9 Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.

Geef een reactie