Daniël 9/14
14/10/2022

Daniël 9/14

Voorganger:
Serie:
Passage: Daniël 4:37

37 Nu prijs ik, Nebukadnézar, en verhoog en verheerlijk den Koning des hemels, omdat al Zijn werken waarheid, en Zijn paden gerichten zijn; en Hij is machtig te vernederen degenen die in hoogmoed wandelen.

Geef een reactie