Daniël 7/14
13/10/2022

Daniël 7/14

Voorganger:
Serie:
Passage: Daniël 3:25

25 Hij antwoordde en zeide: Zie, ik zie vier mannen los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden.

Geef een reactie